De komende maanden wil Twirre samen met BIOGOV en Collectief Waadrâne een dialoog mogelijk maken over soortenrijkdom in de Waadrâne. Op digitale kaarten maken we waarnemingen van huidige soorten inzichtelijk. Bijvoorbeeld weidevogel broedsucces in weilanden, insecten in bermen en/of zeldzame bloemen en planten in akkerranden. Bewoners, individueel of als groep, kunnen aangeven waar zij vinden dat deze soortenrijkdom verder versterkt kan worden. Bijvoorbeeld door verbindingen te leggen. Dit kun je aangeven op een digitale kaart. Samen gaan we de kaarten omvormen tot streefbeelden. Het plan is om dit samen met studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein uit te voeren.

Voorbeelden van dergelijke dialogen in stedelijke omgeving zijn te zien op de video.