Persbericht: 100 mensen in actie voor gezonde leefomgeving

Nes – Woensdag 13 maart trapte werkgoep Twirre af met de eerste bijeenkomst in Theaterkerk Nes met als thema biodiversiteit en het stimuleren daarvan in de regio Noardeast Fryslân. Van boeren tot burgers en van ondernemers tot instellingen, iedereen wil graag iets doen!

Anja Haga besloot een aantal maanden geleden geen plastic verpakkingen meer te gebruiken. ‘Behalve broccoli, die is alleen in plastic verkrijgbaar, kan ik eigenlijk alles kopen. Het lijkt misschien moeilijk maar het is prima te doen. Een huishouden gebruikt gemiddeld 109 kilo plastic per jaar dus daar is zeker winst te behalen’, aldus Anja tijdens de inspiratiesessies.

In Niawier gaan ze grond van de gemeente, dat nu alleen uit gras bestaat, omturnen tot prachtige bloemenvelden die bijdragen aan de insecten-stand. In ziekenhuis Nij Smellinge Drachten gaat de keuken straks met name nog lokaal voedsel aanbieden. Agrariër Leon Steegs vertelde meer over agrarisch natuurbeheer en biologisch boeren. Hessel Jan Sinnige van Zuco experimenteert met het beschikbaar stellen van bloemenranden aan bedrijven zodat ondernemers hun maatschappelijke betrokkenheid kunnen laten zien. En Jan Willem Zwart van de Kruidhof Buitenpost had met name praktische tips zoals de tuin niet te netjes maken en af en toe het gras wat langer laten staan. Kortom, zes geweldige pitchers die de bezoekers warm maakten voor de volgende ronde: de huiswerk sessies.

Bij elke spreker sloten zich minimaal tien mensen aan om huiswerkopdrachten te bespreken en er een of meer te kiezen. Bijvoorbeeld: een product dat je wekelijks in de winkel haalt vanaf vandaag plasticvrij kopen. Maar ook opdrachten als, ga op ‘avontoer by de boer’ of haal stoeptegels uit je tuin en zaai hier kruiden en bloemen geschikt voor insecten. Na een sessie van een half uur ‘twirret’ het letterlijk in Theaterkerk Nes.

Meer dan vijftig huiswerkopdrachten gaan de gemeente in. De komende maanden worden deze gemonitord en vastgelegd middels foto’s en video’s. Deze worden via de site van Twirre en Social Media gedeeld. Zo wil Twirre meer mensen inspireren om aan te haken. Op 11 september is de volgende bijeenkomst van de werkgroep.